جزئیات وام بدون ضمانت کننده؛ دستورالعمل جدید تسهیلات عقل ابلاغ شد • پونل

[ad_1]

(۱۴۰۱/۰۵/۱۰) بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات عقل» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط واجب برای تسهیل استفاده‌مندی متقاضیان از تسهیلات عقل بانکی از عابر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
به شرح خبرگزاری خبرآنلاین به تعریف از روابط عمومی بانک مرکزی، در این دستورالعمل سقف مبلغ تسهیلات عقل معادل دو میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات عقل، مقرر شده اعطای تسهیلات عقل به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر پایه اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.

گفتنی است، از جمله برنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی است. بدین منظور، کارها مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ “دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی” طی بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱‏‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏‏ اسفندماه سال ۱۴۰۰، شرایط واجب برای “ارایه خدمات غیرحضوری” توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص آماده شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از تأییدیه امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر “تأییدیه امضاء الکترونیک” نیز در اواخر سال قبل ابلاغ شد که به موجب اون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش تأییدیه‌های امضای الکترونیک صادره توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان تأییدیه‌های موصوف، خدمات بانکی ارایه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، طرح “سفته الکترونیکی” در بانک‌های منتخب هم مورد استفاده‌برداری قرار گرفت که از راه اون تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به شکل برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.متن کامل دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات عقل

در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات عقل قابل اعطا توسط شبکه بانکی سرزمین، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات عقل» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می‌گردد:

دوره اول: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مربوط به‌کار می‌روند:
۱- ۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱- ۲- مؤسسه اعتباری: بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی ساخت شده و تحت نظارت اون بانک قرار دارد؛
۱- ۳- تسهیلات عقل: تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری و به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر در این دستورالعمل به مشتری اعطاء می‌شود.
۱- ۴- مشتری: شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات عقل از مؤسسه اعتباری؛
۱- ۵- اعتبارسنجی: فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی؛
۱- ۶- امتیاز اعتباری: شاخصی کمی که مبتنی بر روش‌شناسی مشخص و مورد تأیید کمیته ریسک مؤسسه اعتباری و مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به‌وقت (نکول) توسط اشخاص است.
۱- ۷- رتبه اعتباری داخلی: شاخص نتیجه از سیستم رتبه‌بندی اعتباری داخلـی مؤسسه اعتباری کـه بیـانگر اهلیت اعتباری مشتری می‌باشد.
۱- ۸- سقف اعتبار: حداکثر اعتباری که مؤسسه اعتباری در قطعه تسهیلات عقل به مشتری تخصیص می‌دهد.

دوره دوم : حدود و نحوه اعطای تسهیلات عقل
ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است، تسهیلات عقل اعطایی را بر پایه شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قطعه قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و گرفتن‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
ماده ۳- حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی عقل قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) می‌باشد.
ماده ۴- ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات عقل از قبیل دوره و راه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، راه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

دوره سوم: اعتبارسنجی و تضامین
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام نماید.
تبصره ـ اعطای تسهیلات عقل به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا تاریخ رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
ماده ۶- در اعطای تسهیلات عقل به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات عقل اعطایی و مقام‌ی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات‌گیرنده یا ضمانت کننده دریافت نماید.
۶- ۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
۶- ۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار اندوخته و غیر اون؛
۶- ۳- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت؛
۶- ۴- واحدهای اندوخته‌گذاری صندوق‌های اندوخته‌گذاری قابل معامله در بورس؛
۶- ۵- چک یا سفته توسط ضمانت کننده؛
۶- ۶- اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل ماشین، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
۶- ۷- حساب‌یارانه اشخاص؛
۶- ۸- تأییدیه کسر از حقوق توسط مشتری یا ضمانت کننده؛
۶- ۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در تاریخ اعطای تسهیلات دارای کوشش اقتصادی دایر باشد؛
۶- ۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد مهمور به مهر شورای اسلامی روستا؛
۶- ۱۱- سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری؛
۶- ۱۲- برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای؛
۶- ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن ضمانت دیون تسهیلات‌گیرنده؛
۶- ۱۴- قرارداد واجب‌الاجرا؛
۶- ۱۵- سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.

ماده ۷- در اعطای تسهیلات عقل به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، مؤسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح حقوق مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر در ماده (۶) برای بار نخست تا سقف یک میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیلات عقل اعطا نماید.
دوره چهارم: سایر الزامات
ماده ۸- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام نموده و نسخه ای از اون را در اختیار مشتری قرار دهد.
ماده ۹- مفاد این دستورالعمل به منظور تسهیل و ساختن وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات عقل تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و مؤسسه اعتباری نمی‌باشد و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های مؤسسه اعتباری شکل می‌پذیرد.
ماده ۱۰- دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات عقل، در قطعه انواع سپرده‌ها ممنوع است.
ماده ۱۱- استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل به منظور اعطای تسهیلات عقل ممنوع می‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف ‌است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال نماید.
ماده ۱۲- تسهیلات گرفتن‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۱۳- تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط ویژه خود می‌باشد.
ماده ۱۴- سایر الزامات ناظر بـر اعطای تسهیلات عقل، به استثنای مواردی که صریحاً در این دستورالعمل ذکر شده است، تـابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات عقل» مشتمل بر ۱۴ ماده و یک تبصره در دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ واجب‌الاجرا می‌باشد.

وام بدون ضامن

وام صد میلیونی بدون ضمانت کننده

مهر نوشت : با وجود اینکه لازمه رواج وام‌دهی بر پایه اعتبارسنجی است اما شواهد حاکی از اون است که عملکرد بانک مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری، وابسته ضعف جدی است.
طبق بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در سرزمین را افرادی تشکیل می‌دهند که نیاز ضروری به وام‌های عقل بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند. اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان علامت می‌دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می‌افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضمانت کننده که بانک‌‎ها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می‌کنند، راه دریافت وام برای متقاضیان را بیش از نزد دشوار می‌سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال قبل اون را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام عقل و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت اون خواهد بود.

اما با این حال شواهد حاکی از اون است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در رتبه سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی شکل نگرفته نشده است.

طرح وام بدون ضمانت کننده موفقیت‌آمیز بود؟

سال قبل علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با نشانه به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات عقل را آسان‌تر دریافت کنند.»

اما سپس از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته‌اند و اعلام کردند بانک‌ها آماده به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضمانت کننده و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.

سپس از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این داستان واکنش علامت داد و تصریح کرد: «بررسی این داستان به سبب شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»

جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی‌شود

راحت از تخلفات و خودسری‌های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام‌دهی بدون ضمانت کننده در سرزمین را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در سرزمین، مرتبط فهمید.

یک نمونه از این معضلات به داستان «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می‌شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در سرزمین، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار سخن پند آموز از اون دارد که این شورا در درجه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در سرزمین، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به طور مرتب جلسات این شورا را برگزار کند.

پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی ناقص است

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده‌های اقتصادی اشخاص»، سد دیگری بوده است که دلیل شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به طور کلی هر چه پایگاه‌های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل‌تر و صحیح‌تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت شرح اعتبارسنجی اشخاص دقیق‌تر خواهد بود.

بر پایه آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و مهیا‌سازی کرده و سپس اون را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

به عبارت دیگر واجب است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات قسمت‌های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و غیره به طور منسجم‌تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان‌های فراهم‌‌کننده اطلاعات به طور کامل آماده شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در سرزمین، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی برنده‌تری در سرزمین را شاهد خواهیم بود.

کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم

اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در اون به لزوم وجود شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از اون بر پایه آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ساختن شد و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.

از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک قدم مثبت و خوب تلقی می‌شد.

بانک مرکزی متولی اصلی پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی است

به شرح مهر، اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم شکل می‌گرفت، اما راه جدید اون در قطعه آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به نام تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت حال، شرکت‌های فراهم‌ اندوخته، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.»

اما به سبب تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به وقت جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در سرزمین وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به داستان اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.


مراحل دریافت وام بدون ضمانت کننده از راه سامانه فرابانک ملت

 • مراجعه به سامانه بانکداری اینترنتی (https://ebanking.bankmellat.ir/ebanking)
  (برای دریافت شناسه و رمز ورود به سامانه بانکداری اینترنتی، می‌توانید با کارت مردمی به یکی از شعب بانک ملت مراجعه نمایید.)
 • ورود به سامانه بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه «تسهیلات فرابانک ملت» از منوی خدمات پیشنهادی یا قطعه خدمات در منوی تسهیلات
 • مطالعه و تائید«شرایط و مقررات»
 • انجام استعلام‌های مورد نیاز به شکل برخط
  (در شکل دریافت پاسخ‌های مورد قبول، مشتری می‌تواند به مرحله سپس برود.)
 • چنانچه بر پایه محاسبات سامانه شرایط واجب احراز شود، تسهیلات مناسب با شرایط مشتری منظور می‌شود.
 • در مرحله سپس متناسب با نوع تسهیلات انتخاب شده توسط مشتری، سایر اقلام اطلاعاتی و مدارک درخواست می‌شود.
  (به منظور ثبت درخواست، مطالعه و دقت در نکات و پیام‌های سامانه به‌مخصوص مطالعه راهنمای مستند درآمدی وقت بارگذاری مدارک فراوان حائز با ارزش و مهم بودن است. )
 • در شکل پذیرش اقلام اطلاعاتی و مدارک بارگذاری شده، مشتری به مرحله تأیید درخواست می‌رسد و با تأیید اون رسید ثبت درخواست ارائه می‌شود.

انواع تسهیلات سامانه هوشمند فرابانک ملت

 1. وام بدون ضمانت کننده مخصوص مشتریان با رتبه اعتباری A
 2. تسهیلات برای رتبه‌های اعتباری A ،B ، C و فاقد رتبه با معرفی ضمانت کننده‏
 3. تسهیلات گرفتن‌الحسنه ازدواج معرفی شدگان سایت بانک مرکزی
 4. تسهیلات جهت خرید از فروشگاه‌های شرکای تجاری سو قرارداد بانک(شاپ کارت، ناظر کارت)
 5. تسهیلات مخصوص حقوق بگیران از بانک ملت (کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران قسمت‌های دولتی، عمومی و خصوصی)
 6. تسهیلات مخصوص اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

  به جز مشتریان با رتبه اعتباری A بقیه متقاضیان دریافت وام نیاز به معرفی ضمانت کننده دارند که نمونه نامه کسر از حقوق در پایین همین صفحه قرار گرفته است.

امکانات و ویژگی های تسهیلات فرابانک چیست؟

– تمامی مراحل از جمله ثبت درخواست، مراجعه به شعبه جهت دریافت تسهیلات و … از راه پیامک به مشتری اطلاع رسانی می‌شود.
– مشتریان دارای رتبه اعتباری A در شکل احراز سایر شرایط می توانند تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال در قبال ضمانت خود (بدون معرفی شخص دیگری به نام ضمانت کننده)، از تسهیلات استفاده‌مند شوند.
– تسهیلات با مبالغ زیادتر، در قبال ضمانت سایر اشخاص حائز شرایط یا سایر وثایق نظیر سپرده اندوخته‌گذاری بانک ملت قابل اعطا می‌باشد.
– تسهیلات فرابانک متناسب با رتبه اعتباری مشتری و ضمانت کننده (A، B، Cو فاقد رتبه) توسط سامانه منظور می‌شود.
–  نگهداری از رتبه اعتباری که توسط شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران محاسبه می‌شود، فراوان حائز با ارزش و مهم بودن است. در این خصوص در شرایط و مقررات فرابانک توضیح کافی ارائه شده است.
– مستندات درآمدی و اقلام اطلاعاتی که در سامانه فرابانک توسط مشتری بارگذاری و درون می‌شود، توسط کارشناسان بانک بررسی و راستی آزمایی می‌شوند.

«نمونه تأییدیه کسر از حقوق ضمانت کننده تسهیلات-انفرادی»

داستان: تأییدیه کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله تأییدیه میشود آقای/خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره مردمی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به نام حقوق/ مستمری دریافت مینماید. این تأییدیه طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به اون بانک جهت ضمانت تسهیلات آقای/خانم…………… فرزند…………….با شماره مردمی …………………………تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی اون بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه اون بانک حواله خواهد گردید. ضمناً چنانچه به هر دلیلی همانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان قطع گردد؛ این شرکت/ اداره/ موسسه/ سازمان تعهد و ضمانت نمود کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور را (که طی نامه از سوی اون بانک اعلام میگردد) در وجه اون بانک حواله نماید.

«نمونه تأییدیه کسر از حقوق متقاضی حقوق بگیر قسمت خصوصی»

داستان: تأییدیه کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله تأییدیه میشود آقای/ خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره مردمی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به نام حقوق/ مستمری دریافت مینماید. این تأییدیه طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به اون بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی اون بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه اون بانک حواله خواهد گردید. ضمناً چنانچه به هر دلیلی همانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان قطع گردد؛ این شرکت/ اداره/ موسسه/ سازمان تعهد و ضمانت نمود کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور را (که طی نامه از سوی اون بانک اعلام میگردد) در وجه اون بانک حواله نماید

«نمونه تأییدیه کسر از حقوق متقاضی حقوق بگیر قسمت دولتی /نهاد عمومی غیردولتی»

داستان: تأییدیه کسر از حقوق خانم/آقای …………….
بانک ملت شعبه ……………..
بدینوسیله تأییدیه میشود آقای/ خانم ……………….. فرزند ………………… با شماره مردمی……………………………. کارمند رسمی/ پیمانی/ قراردادی یا بازنشسته/ مستمری بگیر این اداره/ شرکت/ موسسه/ سازمان …………………… بوده و مبلغ ……………………… ریال ماهانه به نام حقوق/ مستمری دریافت مینماید.
این تأییدیه طبق درخواست نامبرده به منظور ارایه به اون بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ ………………… ریال، صادر گردیده است. چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعالم کتبی اون بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه اون بانک حواله خواهد گردید

[ad_2]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا