پست های تگ شده با: "مترو"

 
  • نقشه مترو تهران

    نقشه مترو تهران

    نقشه مترو تهران مترو تهران در سال ۱۳۷۷ در خط ۵ که شهرهای تهران و کرج را به هم متصل میکرد افتتاح شد. مترو در سال های بعد به دلیل افزایش جمعیت و استقبال مردم به ترتیب در خط های ۲ ، ۱ ، ۳ ، ۴ و ۷ افتتاح شد که مجموع طول مسیر ۲۰۴ افزایش یافت. متروی تهران با بیش از ۱۱۶ ایستگاه و ۱۰۰۰ واگن فعال به طور میانگین روزانه ۳ میلیون مسافر را جابجا میکند که رکورد ۴ میلیون نفر جابجابی مسافر در روز را نیز در کارنامه خود دارد.

     
  •