خبر, رسانه

فرکانس شبکه نسیم

فرکانس شبکه نسیم فرکانس ماهواره شبکه نسیم در هاتبرد و یاه ست و بدر و گیرنده های دیجیتال فرکانس ها در سال 1401 بروز رسانی شد