پست های تگ شده با: "دانلود کتاب آموزش طراحی مد لباس"

 
  • دانلود کتاب آموزش طراحی لباس

    کتاب آموزش طراحی لباس این کتاب شامل نه فصل و با سر فصل های خط شکل تئوری رنگ در لباس نوع سطح تعادل تناسب جلوه آهنگ به همراه زمون جامع و پاسخ های آزمون جامع و پاسخ های آزمون های فصل ها تشکیل شده است.

     
  •