پست های تگ شده با: "آهنگ برای خواهرم"

 
  • دانلود آهنگ برای خواهرم

    دانلود آهنگ برای خواهرم

    خواهر خواهر در معنا به فرد مؤنثی غیر از خود آن شخص که فرزند همان پدر و مادر باشد گفته میشود. اگر دارای یک پدر ولی دو مادر متفاوت باشند خواهر تنی و اگر دارای یک مادر و دو پدر متفاوت باشند خواهر ناتنی اطلاق می شود. آبجی لغت دیگری است که در ایران به خواهر هم اطلاق می شود، که این کلمه ریشه ترکی دارد.  دانلود آهنگ برای خواهرم در این مطلب مجموعه ای از آهنگ های با مضمون خواهر برای شما کاربران عزیز گردآوری شده است. خواهر در واقعیت واژه ای غیر قابل وصف است که مطمئنا آهنگ […]

     
  •