پونل

رمان عموی ناتنی

مردم به دلیلی من را “Ox” صدا می زنند. من با معیارهای هر کسی قد بلند، عضلانی و خوش تیپ هستم. حتی جای زخم های من هم نمی تواند قیافه اهریمنی زیبای من را از بین ببرد. رایلی دقیقاً برعکس من است. او کوچک، مهربان و مهربان است. در واقع، من متوجه می شوم که […]