نقشه مترو تهران

مترو تهران در سال ۱۳۷۷ در خط ۵ که شهرهای تهران و کرج را به هم متصل میکرد افتتاح شد. مترو در سال های بعد به دلیل افزایش جمعیت و استقبال مردم به ترتیب در خط های ۲ ، ۱ ، ۳ ، ۴ و ۷ افتتاح شد که مجموع طول مسیر ۲۰۴ افزایش یافت.

متروی تهران با بیش از ۱۱۶ ایستگاه و ۱۰۰۰ واگن فعال به طور میانگین روزانه ۳ میلیون مسافر را جابجا میکند که رکورد ۴ میلیون نفر جابجابی مسافر در روز را نیز در کارنامه خود دارد.

نقشه گرافیکی مترو تهران (ایستگاه ۱ تا ۷)

منبع: tehran

مطالب مرتبط

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •