فال حافظ فردا پنجشنبه 13 مرداد 1401 + فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد

[ad_1]

فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

پنجره دوباره : یك گرفتاری، اما با سرانجام خوش

بشکه : دعوت به مهمانی و مهمانی و بزرگ – شب نشینی با بزرگ – عروسی

تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

خورشید : روشنی عقل و هوش و علم است – به توانایی عالی ای میرسید – برکتی عظیم – حمایت والدین


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

تخت : به سفری عظیم میروید و به جاه و رتبه خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

گوسفند : زندگی یواش و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

پنجه : خطر در پنهان شدن است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

قارچ : مسافرت به سرزمین غربت یا به کشورهای دوردست.

خط مستقیم کوتاه : زندگی یواش – خوش و متوسط


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

خرس : دشمن بدطینت، احمق و شدید خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

نان : سمبل بزرگ و شادی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

تخم مرغ : در زمان تاریخ کوتاه مالک مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و شادی.

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

کوه : از بین رفتن موانع مقاوم و یا تحقق یافتن آرزوها

هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و رتبه – پیروزی

کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از گرفتن و بدهی – خوش شانسی

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

دیگ : مالک خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و فقیر.

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی –   فریب

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از منظره‌ خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

مسواک : مال خود را در راه نزدیکان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

شمشیر : مبارزه با دشمن – کوشش کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی –   فریب

کژدم : دشمن ناتوان – صبر دردسر و ناراحتی از سو یک دشمن احمق شما را ناراحت میکند.

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

ساعت : علامت قلب است ، معنای عواطف و عواطف انسانی را میدهد.

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

قرص : شفا – سلامتی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در اون کار استقرار پیدا میکنید.

فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

چنگال : در کسب معاش برنده و توانا هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، کوشش کنید از شرش خلاص شوید.

کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

نخود : نشانگر غم و ناراحتی است، در دلیل‌ مقاومت اون را پشت سر خواهید گذاشت.

شلوغی : شرکت در یک گروه

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و نگرانی از سر راه شما برداشته خواهد شد.

فنجان : در دلیل‌ کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

صخره : خیر و روزی – مسئله عظیم قابل حل


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

راه : به مسافرت و اعمال خوب در بلند زمان تعبیر می شود.

استخوان : علامت موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از راه اون می گذرد.

قطار : راه زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

اسب سوار : فرد جدید ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای خوشگل

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

خورشید : روشنی عقل و هوش و علم است – به توانایی عالی ای میرسید – برکتی عظیم – حمایت والدین


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

روباه : فردی فریب گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری – توافق

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است دنبال با اختلاف با اطرافیان باشد.

مرغابی : دعوت به مهمانی و مهمانی – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

پلنگ : دشمن توانا و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی –   فریب


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

میمون : زیرکی – موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

ترازو : علامت عدالت و انصاف است – از عدالت و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

آسمانخراش : دعوا – خوف – مقاومت – ناامیدی

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت فراوان بزودی

لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی –   فریب

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

بار و اندوخته : پس انداز

ترازو : علامت عدالت و انصاف است – از عدالت و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

بسته : رهائی از گرفتاری – نگرانی به مطالعه تاریخ بر سو خواهد شد.

تخم مرغ : در زمان تاریخ کوتاه مالک مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و شادی.

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به مسافرت بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.


فال قهوه فردا پنجشنبه 13 مرداد متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

پر : بدن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را بدن پرور بار آورده است.

انگشتری : از مالک مهر و نقش و علامت به شما ثروتی خواهد رسید.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

دیوار : سد – نگهداری از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی –   فریب

سه پایه : فریب و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *