فال ابجد امروز چهارشنبه 12 مرداد 1401 «نحوه گرفتن فال ابجد روزانه» • پونل

[ad_1]

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و فراوان کهنه است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با اون پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما قسمت انواع فال و طالع بینی پونل رو دنبال کنید.

فال ابجد امروز چهارشنبه

♈ فال ابجد امروز متولدین فروردین

حروف ابجد فال شما : د ب آ

روزهای خوبی در نزد داری. دلتنگی و تشویش را از خودت دور کن. امور بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به اون می رسی. اگر تصمیم مسافرت و یا انجام معامله ای داری، اون را انجام بده برایت سودبخش است.

❤️فال روزانه❤️

♉ فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

حروف ابجد فال شما : ج ج ج

آینده ی خوبی در صبر توست. اگر کمی اراده کنی، زندگی خوبی خواهی داشت. راه موفقیت برای تو دوباره است. اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به اون پاسخ خواهد گفت. ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی. در همه ی امور به خدا توکل کن.

☕️فال قهوه☕️

♊ فال ابجد امروز متولدین خرداد

حروف ابجد فال شما : د ب د

طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. کوشش کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر تصمیم مسافرت دوری داری، از اون منصرف شو زیرا به درد و زحمت خواهی افتاد. و از کار و تلاش بی توجهی مکن تا به خواسته برسی انشا خدا.

❤️فال شمع❤️

♋ فال ابجد امروز متولدین تیر

حروف ابجد فال شما : ج ب ج

طالع روشن و عالی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود. از دعا غافل نشو و نمازت را برپا دار ، خبر خوشی دریافت میکنی و به شادی و شادمانی میرسی. زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مواظب خودت باش. از پول و حقوق حرام دوری کن. آینده خوبی در نزد داری. با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر تصمیم ازدواج یا معامله ای داری به اون عمل کن با موفقیت دنبال خواهد بود.

❤️فال هفتگی میلادی❤️

♌ فال ابجد امروز متولدین مرداد

حروف ابجد فال شما : ب د ب

به زودی از  بسیاری ازمشکلات و گرفتاری ها رها میشوی. چشم به راه دست خیر دیگران نباش و خودت اراده کن. گمشده ای را پیدا میکنی. اگر با کسی مشکلی داری سرانجام به نفع تو تمام میشود. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو میشود و در کارهایت برنده خواهی بود.

❤️فال پی ام سی ❤️

♍ فال ابجد امروز متولدین شهریور

حروف ابجد فال شما : ج آ د

آنچه را که از خدا طلب کنی به اون میرسی اما تو نیز باید به عهد خود پایبند باشی و خلاف وعده عمل نکنی. اگر فکر و ذهنت را یکی کنی و در امور به خدا توکل کنی به مرادت میرسی. یک نفر که به تو نزدیکست غیبت تو را میکند تو به اون بی اعتنا شو و به کار خود مشغول باش، به زودی به خواسته ات میرسی انشا خدا .

❤️فال هفتگی عشق❤️

♎ فال ابجد روزانه متولدین مهر

حروف ابجد فال شما : ب ب ج

این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. خوب تر است از این خواسته دست برداری. از کارهای بد و حرام دوری کن و به حلال قناعت کن. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مواظب افکار و نیاتت باشی. در زندگی حوصله پیشه کن و به پروردگار امیدوار باش.

❤️فال ماهانه❤️

♏ فال ابجد روزانه متولدین آبان

حروف ابجد فال شما : ب ج ج

به همسر و فرزندانت توجه بیشتری کن ، مواظب مال و سلامتی ات باش .از سو یکی از نزدیکان و آشنایان کمکی دریافت میکنی و مورد حمایت او قرار میگیری.

❤️فال سال ۱۴۰۱❤️

♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر

حروف ابجد فال شما : ب ب ب

نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به موفقیت و شادمانی می رسی. سپاس خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر تصمیم ازدواج و یا معامله ای داری و یا تصمیم شراکت و اندوخته گذاری داری بخت با تو یار است، به شرط آنکه خود نیز اراده کنی. اگر با کسی در گیر هستی سرانجام به نفع تو خاتمه می یابد.

☕️فال چای☕️

♑ فال ابجد روزانه متولدین دی

حروف ابجد فال شما : ج ج د

طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت و سختی زمانه بر سو میشود و به خواسته دلخواه خود خواهی رسید. از چیزی در تشویش و درد هستی بزودی تشویشت بر سو میشود. کسی در فکر  صدمه و صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا فریب و مکرش برطرف شود. رازت را به هر کسی که رسیدی نگو و در عبادات و نماز تنبلی نکن.

❤️فال عطسه❤️

♒ فال ابجد روزانه متولدین بهمن

حروف ابجد فال شما : ب د ج

به زودی مشکلات و غم‌هایت برطرف میشود اما نباید از کسی توقع نفع ، خیر و راحتی داشته باشی. چیزی را از دست داده ای که به زودی دوباره می توانی اون را به دست  آوری. اگر با کسی دعوا و مخاصمه داری سرانجام به نفع تو تمام می شود. اگر چنین قصدی را الآن دارید چند روزی حوصله کنید و سپس به اون اقدام کنید. به زودی گشایش و توفیقی نصیب تو می شود و کارت بالا می گیرد.

❤️فال عشق و حس❤️

♓ فال ابجد روزانه متولدین اسفند

حروف ابجد فال شما : ج د ب

در این روزها  طالعت مناسب نیست. خوب تر است از عزم و نیت خود که داری منصرف شوی. کسی تصمیم گول دادن تو را دارد مواظب باش   فریب او را نخوری. نمی توانی همه را دوست خود بدانی برخی مردم افکار فتنه انگیز دارند.

اگر کسی به تو پند و اندرز کرد اون را بپذیر تا از صدمه برداشت بمانی. اگر تصمیم انجام کاری داری چند روزی حوصله کن تا شرایط خوب تر شود.


راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار سخن ابتدایی الفبای گذشته سامی نشانه می کند که به جای اعداد از اون استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در نظم بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود نزد از هر کاربردی خوب تر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این قسمت از نمناک شرح داده شده است دوست شویم.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

  • ابجد کبیر
  • ابجد صغیر
  • ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ سخن ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ سخن عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده اون اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده اون ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر سخن “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر سخن “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

ابجد کبیر

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۲۰ ل =۳۰ م = ۴۰ ن = ۵۰ س = ۶۰ ع = ۷۰ ف = ۸۰ ص = ۹۰
ق = ۱۰۰ ر = ۲۰۰ ش = ۳۰۰ ت = ۴۰۰ ث = ۵۰۰ خ = ۶۰۰ ذ = ۷۰۰ ض = ۸۰۰ ظ = ۹۰۰
غ = ۱۰۰۰ گ = ۲۰۰۰ چ= ۳۰۰۰ پ= ۴۰۰۰ ژ= ۵۰۰۰

 

ابجد صغیر

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۸ ل =۶ م = ۴ ن = ۲ س = ۶ ع = ۱۰ ف = ۸ ص = ۶
ق = ۴ ر = ۸ ش = ساقط ت = ۴ ث = ۸ خ = ساقط ذ = ۴ ض = ۸ ظ = ساقط
غ = ۴ گ = ۲ چ= ۳ پ= ۴ ژ= ۵

 

ابجد وسیط

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۸ ل =۶ م = ۴ ن = ۲ س = ۰ ع = ۱۰ ف = ۸ ص = ۶
ق = ۴ ر = ۸ ش = ۶ ت = ۴ ث = ۸ خ = ۰ ذ = ۴ ض = ۸ ظ = ۰
غ = ۴ گ = ۸ چ= ۰ پ= ۴ ژ= ۸

ابجد همانند الفبای عربی، ۲۸ سخن دارد. در ادبیات فارسی، معادل سازی این حروف با اعداد برای ساخت رمز، کاربرد فراوانی دارد و به این معادل سازی حساب جمل بر وزن گسل گفته می شود. حساب جمل مخصوصا در صنعت لغز در نظم فارسی، فراوان پرکاربرد است. یعنی ارتباط یک به یک اعداد را در حساب جمل با حروف در الفبای ابجد محاسبه می کنند.

حال می توان گفت که به جای دسته بندی مطالب با حروف الف ب پ ت ث … خوب تر است روش کهنه استفاده از الف ب ج د ه و … را به کار برد زیرا دارای ظرافتی نهفته می باشد و اون تطابق با اعداد است.

نکته دیگر این است که اگر تقسیم های مورد نظر از ده زیادتر باشد، سپس از “ی” ننویسید “ک”، بلکه از “یا” استفاده کنید که معادل ۱۱ است (ی + الف = ۱۰ + ۱)، و سپس “یب” معادل ۱۲ و “یج” معادل ۱۳ و الی آخر. شاید دفعات با این نظم شماره گذاری در صفحات نزد گفتار کتابها مواجه شده باشید.

برای سادگی در نگه داری حروف ابجد، هر چند تا سخن پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می شوند. این واژه ها عبارت اند از:اَبْجَدْ – هَوََزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِذْ – ضَظِغْ.

نحوه تبدیل حروف ابجد به اعداد

نام هرکسی را می توان بر حسب حروف ابجد به عدد تبدیل کرد. به طور مثال:علی = ۱۱۰ ، ندا = ۵۵.

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال:علی = (ع=۷۰ ، ل =۳۰ ، ی =۱۰) ← (۱۱۰=۱۰+۳۰+۷۰)

سخن همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ می باشند و حروفی که تشدید دارند یک سخن محسوب می شود، مثلا کلمه فَعّال برابر است با ۱۸۱. اما به طور استثناء سخن ل مکرر در واژه خدا، دو سخن محسوب می شود. به همین سبب عدد کلمه اللّه ۶۶ می شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است.

در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد آنها را ندارد یعنی “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ”، عدد ابجد آنها برابر با سخن مشابه اون ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک. در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را برابر صفر محسوب می کنند. در منابعی نیز به “گ” ارزش دوهزار، به “چ” ارزش سه هزار، به “پ” ارزش چهارهزار و به “ژ” ارزش پنج هزار داده اند.

گاه در کلماتی، یک سخن مشد است که در خواندن دو سخن و در نوشتن یک سخن است همانند کلمه محمّد که سخن م در اون مشدد است. بنابراین عدد محمد؛ ٩٢ است ، نه ١٣٢ !

انواع کاربرد حروف ابجد :

۱. نظم بندی: در نوشته‌ها بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در برخی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.

۲. رمزگذاری: از حروف ابجد برای نوشتن رمز نیز استفاده می شود. مثلا در متن یک نامه یا یک نوشته می توان به جای نشانه مستقیم به یک واژه یا جمله، معادل عددی ابجد آنها نوشته شود و یا بالعکس اون نیز امکان پذیر است.

۳. موسیقی: از حروف ابجد در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین استفاده شده است. به نام مثال سرود های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بودند از:«یح یه یب ی ح. ه. ج. ا» و فاصله ها و ابعاد اون ها:«ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به نظم نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

۴. تاریخ: از حروف ابجد می توان برای برای سپاری اعداد مهم یا تاریخ های مهم استفاده کرد. مثلا می توان اعداد و حروف معادل آنها را همانند یک واژه یا شعر برای سپرد. مثلا کلمه عدالت مظفر با حساب جمل، ۱۳۲۴ می شود. این عدد همان سالی است که مظفرالدین شاه، مشروطیت را امضاء نمود.

۵. علوم غریبه: مردم در قبل اعتقاد داشتند که اعداد روح حروف هستند. به نام نمونه بین کلماتی که اعداد یکسانی داشتند ارتباط خاصی وجود دارد. بخشی از علوم غریبه بر مبنای رابطه حروف و اعداد و توانایی ترکیب روح کلمات با هم پایدار شده است.

۶. عرفان: علم حروف در عرفان اسلامی با ارزش و مهم بودن بسیاری داشته است و آثاری نیز در باب اون به جا مانده است همانند رساله “الدر المکنون فی علم‏ الحروف”، ‏و رساله “مفتاح الاسرار در علم جفر و حروف” از محی الدین عربی.

۷. اسطرلاب: با توجه به درآمیختگی علم حروف و اعداد ابجد در زمانهای گذشته بسیاری از تقویم و طلسم هایی که مصریان و بابلی ها صحیح می کردند، این حروف کاربرد فراوانی داشته است. در علم اسطرلاب نیز به همین منوال از حروف ابجد استفاده می شود.

طالع بینی با حروف ابجد

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخص است. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

نام شخص را به ابجد کبیر تبدیل کنید.

نام مادرش را با ابجد کبیر محاسبه کنید.

عدد نام خود فرد و عدد نام مادرش را با هم جمع نمائید.

نتیجه را به عدد ۱۲ تقسیم نمائید.

باقیمانده عدد آسمانخراش طالع اون شخص است که با توجه به اون عدد طالع بینی او انجام می شود.

اعداد آسمانخراش های طالع عبارتند از:

۱:حمل، ۲:ثور، ۳:جوزا، ۴:سرطان، ۵:اسد، ۶:سنبله، ۷:میزان، ۸:عقرب، ۹:قوس، ۱۰:جدی، ۱۱:دلو، ۱۲:حوت

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

ابجد نام و نام مادر خانم را به دست آورید.

نام و نام مادر آقا را به عدد ابجد تبدیل کنید.

اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع کنید.

نتیجه را بر عدد ۵ تقسیم نمائید.

اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان زوج نیست.

اگر باقیمانده ۱، ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر زوج بوده و به هم می رسند.

اگر باقیمانده صفر شود علامت دهنده این است که یکی از افراد خانواده طرفین با این وصلت موافق نیست.

منبع: سایت وزین نمناک/ ویکی‌پدیا

[ad_2]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا