استخرهای تهران

استخر های تهران

در ادامه لیست استخرهای تهران به همراه منطقه آدرس شماره تلفن و امکانات قرار گرفته که میتوانید مشاهده کنید.

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱

منطقه ۱ شهدای نیاوران۱ خیابان نیاوران – داخل پارک نیاوران ۲۲۸۳۲۱۷۰ استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن یوگا

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۲

منطقه ۲ توحید ستارخان – روبروی برق آلستوم -خ کاشانی پور ۴۴۲۴۳۹۰۱ استخر- سالن چند منظوره- سالن رزمی – سالن بدنسازی – سالن کشتی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۳

منطقه ۳ کوثر خیابان دولت – خیابان دیباجی جنوبی-کوچه شهید رحمانی ۲۲۵۶۰۵۶۹ استخر- سالن بدنسازی-سالن ایروبیک

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۴

منطقه ۴ آرش میراسماعیلی خیابان مجیدیه شمالی – بوستان مجیدیه – کوچه خسرو ۹-۲۲۳۲۳۲۶۵ استخر- سالن چندمنظوره- بدنسازی- ژیمناستیک-کشتی-رزمی-ایروبیک -بازیهای رایانهای – یوگا
منطقه ۴ شیان)ویژه آقایان( میدان رسالت -انتهای خیابان هنگام – باالتر از چهارراه استقالل – پارک جنگلی لویزان ۵-۷۷۴۵۶۵۴۴ استخر
منطقه ۴ حکیمیه حکیمیه – بلوار بهار الله وافق – جنب مجتمع خانه گستر)روبروی فروشگاه شهروند( ۱۵-۷۷۰۰۷۸۱۳ استخر- سالن بدنسازی-سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۵

منطقه ۵ شهید کاظمی )یاس( انتهای اتوبان ستاری)شمال( – خیابان سیمون بولیوار – خیابان محبان االعمه ۴۴۸۷۰۰۹۵ استخر – سالن چند منظوره – سالن رزمی – سالن پینگ پنگ
منطقه ۵ برادران شهید رضایی بلوار فردوس غرب – بعد از پل باکری – بهار شمالی – جنب ترهبار ۴۴۹۵۷۸۵۸ استخر – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی
منطقه ۵ خادم بلوار فردوس – نبش وفاآذر ۱-۴۴۰۸۱۰۴۰ استخر- سالن بدنسازی- سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۶

منطقه ۶ جهان آرا یوسف آباد- خیابان جهان آرا- نبش ۵۳ غربی ۲۴-۸۸۶۲۸۴۲۲ استخر – سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۷

منطقه ۷ ساعی میدان سپاه – خیابان سرباز – نبش کوچه ششم ۷۷۶۰۹۰۱۰ استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک و ژیمناستیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۸

منطقه ۸ فدک میدان رسالت – خیابان گلستان – ضلع جنوبی بوستان فدک ۷۷۸۴۴۶۴۵ استخر- سالن بدنسازی – زمین چمن مصنوعی
منطقه ۸ ایثار چهارراه نظام آباد – خیابان طاووسی – کوچه داوودآبادی – کوچه امین آبادی ۸۸۴۷۳۴۳۰ استخر-سالن ایروبیک- سالن بدنسازی-سالن رزمی- سالن کشتی- سالن ژیمناستیک- سالن شطرنج

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۹

منطقه ۹ شهید علیپور مهر آباد جنوبی – خیابان طالقانی ۶۶۶۲۷۴۲۹ استخر
منطقه ۹ جهانی پور میدان آزادی ، میدان فتح ، اول دانشگاه هوایی ، پارک الله و الدن ۱۹-۶۶۶۸۰۹۱۸ استخر – سالن چندمنظوره – سالن رزمی – سالن بدنسازی – سالن کشتی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۰

منطقه ۱۰ جیحون خیابان آزادی – انتهای خیابان جیحون – تقاطع خیابان عرب ۵۵۷۰۸۷۶۲ استخر- سالن بدنسازی- سالن رزمی – زمین چمن
منطقه ۱۰ محبی اتوبان شهید نواب صفوی – به سمت جنوب – بعد از خروجی محبوبه مجاز ۵۵۴۳۷۳۳۱ استخر- سالن بدنسازی
منطقه ۱۰ جانبازان خیابان قزوین – دوراهی قپان – جنب پمپ گاز ۶-۵۵۷۸۸۸۸۱ استخر دوقلو -دو سالن بدنسازی -چهار سالن چندمنظوره – پارکینگ طبقاتی
منطقه ۱۰ باغ گلستان خیابان قصر دشت – خیابان کمیل – بین خوش و رودکی ۵۵۷۵۷۵۴۱ استخر- سالن بدنسازی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۱

منطقه ۱۱ پردیس میدان رازی – ابتدای خیابان هالل احمر ۵۵۴۰۰۱۰۲ استخر- سالن چندمنظوره- تنیس روی میز- سالن بدنسازی-سالن رزمی
منطقه ۱۱ استخرهای تهران م ۱۱ خیابان قزوین – خیابان استخر – جنب کالنتری ۱۱۵ ۵۵۴۱۴۰۰۷ استخر- سالن چندمنظوره- سالن کشتی
منطقه ۱۱ شهید رضایی مجد میدان راه آهن- خیابان شوش – تقاطع وحدت اسالمی ۵۵۴۹۱۳۹۵ استخر – سالن بدنسازی – سالن چند منظوره – سالن کشتی – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۲

منطقه ۱۲ متوسلیان خیابان ری – داخل پارک کوثر ۸-۳۶۸۳۰۵۲۱ استخر – سالن رزمی و کشتی – سالن بدنسازی – سالن پینگ پنگ – گیم نت – ماساژ

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۳

منطقه ۱۳ کوثر )۱۳ )سی متری نیروی هوایی – مسیل منوچهری – خیابان ۳۳/۸ ۷۷۴۲۴۰۵۹ استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی و سالن ژیمناستیک در یک مکان میباشد.
منطقه ۱۳ شهید وصالی میدان کالهدوز – سی متری نیروی هوایی – مسیل باختر – داخل پارک پیروزی ۷۷۴۶۳۳۴۷-۷۷۴۶۲۷۵۲ سالن چندمنظوره – استخر / سونا و جکوزی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۴

منطقه ۱۴ شکوفه خیابان ۱۷ شهریور – خیابان شهید کاظمی ۳۳۳۰۰۴۰۱ استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه ۱۴ شهیدان پورزند خیابان خاوران – خیابان میرهاشمی – نبش کوچه حسینی ۳-۳۳۷۱۹۵۹۲ استخر – سالن کشتی – سالن رزمی – سالن ژیمناستیک – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک
منطقه ۱۴ ایثارگران اتوبان محالتی- خیابان نبرد شمالی – خیابان پاسدار گمنام- خیابان رضایی تاجری – خیابان جعفری ۳۳۱۸۸۰۸۱ استخر – سالن رزمی – سالن چند منظوره – سالن بدنسازی

حتما ببینید:   آدرس پارک آب و آتش تهران

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۵

منطقه ۱۵ کیانشهر کیانشهر – میدان امام رضا )ع( – خیابان آل ابراهیم – خیابان جمهوری – پارک سردار جنگل ۳۳۱۸۶۶۷۶-۳۳۱۸۴۲۴۰ استخر
منطقه ۱۵ ولیعصر)عج( خیابان طیب – پارک ولیعصر ۳-۳۳۴۳۹۱۶۲ استخر – سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه ۱۵ قیامدشت قیامدشت – بلوار آزادی – خیابان امام خمینی – روبروی شهرداری منطقه ۷ ۳۳۵۹۲۰۶۱-۳۳۵۹۲۰۵۱ استخر
منطقه ۱۵ شهدای خاورشهر خاورشهر – میدان شهدای خاورشهر – خیابان الوند – جنب مصلی – استخر

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۶

منطقه ۱۶ یادآوران تقاطع اتوبان آزادگان و خیابان شهید رجائی – روبروی مسجد مادر ۵۵۰۳۸۷۳۱ استخر- سالن چندمنظوره – بدنسازی- سالن رزمی- سالن ایروبیک-سالن کشتی – سالن فوتبال دستی – زمین پینت بال
منطقه ۱۶ ستاره استخرهای تهران بزرگراه بعثت – ضلع جنوب شرقی پارک بعثت ۷۰-۵۵۰۴۲۰۶۰ استخر- سالن چندمنظوره – سالن رزمی-سالن بدنسازی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۷

منطقه ۱۷ مروارید )ویژه بانوان( خیابان قزوین – خیابان شیدایی ۵۵۷۰۹۱۷۳ استخر- سالن ایروبیک- سالن رزمی- سالن بدنسازی
منطقه ۱۷ بهاران فالح – خیابان ابوذر – خیابان سجاد جنوبی – میدان بهاران – پارک بهاران ۶۶۲۳۱۳۰۰ استخر

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۸

منطقه ۱۸ بدر شهرک ولیعصر – خیابان میرزایی – خیابان پژاند ۶۶۲۴۲۹۲۷ استخر- زمین چمن – سالن رزمی- سالن چندمنظوره
منطقه ۱۸ شهیدان اسماعیلی یافت آباد – میدان معلم – بلوار مدائن – خیابان شهید بیگلو ۶۶۶۵۸۳۹۹ استخر- زمین چمن – سالن رزمی- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه ۱۸ خلیج فارس نبش اتوبان آزادگان – ورودی بلوار خلیج – اولین کوچه اول دست راست – جنب پارک اروند ۶۶۲۵۹۳۵۵ استخر – سالن کشتی
منطقه ۱۸ شهید سلیمانی شادآباد – بلوار الغدیر شمالی – میدان جانبازان ۶۶۸۲۵۵۱۰ استخر- سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره – سالن رزمی – سالن TRX

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۱۹

منطقه ۱۹ امام علی )ع( نعمت آباد – خیابان سهیل – نرسیده به شهرک احمدیه ۵۵۸۳۵۱۲۸ استخر- سالن بدنسازی – زمین چمن
منطقه ۱۹ سرداران شهید بزرگراه آیت ا… سعیدی)جاده ساوه( – شهرک دولتخواه – خیابان شهید برادران شکری ۵۵۸۷۶۵۵۶ استخر- زمین چمن- سالن بدنسازی – سالن رزمی
منطقه ۱۹ جوانه عبدل آباد – خیابان شکوفه – خیابان انقالب ۵۵۸۷۹۲۲۵ استخر- سالن بدنسازی
منطقه ۱۹ ۲۲ بهمن خانی آباد نو – بلوار شقایق – پارک ۲۲ بهمن ۵۵۴۴۲۷۰۰ استخر
منطقه ۱۹ رسالت اتوبان آزادگان – شهرک رسالت)صالح آباد قدیم( – پشت شهرداری ناحیه ۵ – داخل پارک افرا ۷-۵۵۱۰۰۵۶۴ استخر – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۲۰

منطقه ۲۰ قمر بنی هاشم)ع( شهر ری – خیابان فدائیان اسالم – نرسیده به پل سیمان – روبروی مجتمع ارکیده ۵-۳۶۶۵۰۲۳۳ زمین چمن – پیست ویلچررانی – سالن تیراندازی – تنیس روی میز – شطرنج – سالن چندمنظوره، سالن بدنسازی، استخر
منطقه ۲۰ سوریان شهر ری- خیابان ۲۴متری- نرسیده به میدان معلم- خیابان کریمی شیرازی- روبروی فروشگاه شهروند ۵۵۹۱۵۶۸۴ سالن بدنسازی- سالن ایروبیک – ماساژ – استخر
منطقه ۲۰ آیت ا.. مدرس شهر ری – میدان فرمانداری – جنب مترو ۵۵۹۵۸۸۴۴-۵۵۹۰۴۲۳۸ زمین چمن طبیعی و مصنوعی- سالن چندمنظوره – پیست اسکیت- پیست دو میدانی – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۲۱

منطقه ۲۱ استقالل تهرانسر – شهرک استقالل – بلوار دکتر عبیدی ۴-۴۴۵۴۴۱۵۳ استخر- سالن رزمی- بدنسازی-سالن کشتی- زمین اسکیت- سالن تنیس روی میز – زمین چمن
منطقه ۲۱ معلم جاده مخصوص کرج – خیابان شیشه مینا – شهرک فرهنگیان- جنب مسجد ۴۴۵۴۲۱۲۴ استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک
منطقه ۲۱ شهدای وردآورد وردآورد – خیابان ولیعصر )عج( ۴۴۹۸۹۸۰۰ استخر – سالن رزمی- سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه ۲۲

منطقه ۲۲ غدیر ۲۲ میدان المپیک – انتهای شهرک چشمه – روبروی فروشگاه شهروند ۴۴۷۱۲۳۲۶ استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی- سالن رزمی

دریافت لیست بصورت پیامک

همچنین برای دریافت لیست استخرهای تهران مینوانید شماره منطقه خود به همراه m را به شماره ۱۰۰۰۶۰۱۲ اس ام اس کنید.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •