استخر های تهران برای بانوان و آقایان

استخر های تهران

آدرس و شماره تلفن استخرهای تهران طرف قرارداد و تحت پوشش شهرداری برای بانوان و آقایان با آدرس و تلفن در تمامی مناطق 22 گانه تهران
این خبر از آخرین لیست برای سال 97 تکمیل و تایید شده
استخرهای تهران


در زیر لیست استخرهای تهران بهمراه منطقه آدرس شماره تلفن و امکانات قرار گرفت

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 1
منطقه 1 شهدای نیاوران1 خیابان نیاوران – داخل پارک نیاوران 22832170 استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن یوگا

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 2
منطقه 2 توحید ستارخان – روبروی برق آلستوم -خ کاشانی پور 44243901 استخر- سالن چند منظوره- سالن رزمی – سالن بدنسازی – سالن کشتی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 3
منطقه 3 کوثر خیابان دولت – خیابان دیباجی جنوبی-کوچه شهید رحمانی 22560569 استخر- سالن بدنسازی-سالن ایروبیک

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 4
منطقه 4 آرش میراسماعیلی خیابان مجیدیه شمالی – بوستان مجیدیه – کوچه خسرو 9-22323265 استخر- سالن چندمنظوره- بدنسازی- ژیمناستیک-کشتی-رزمی-ایروبیک -بازیهای رایانهای – یوگا
منطقه 4 شیان)ویژه آقایان( میدان رسالت -انتهای خیابان هنگام – باالتر از چهارراه استقالل – پارک جنگلی لویزان 5-77456544 استخر
منطقه 4 حکیمیه حکیمیه – بلوار بهار الله وافق – جنب مجتمع خانه گستر)روبروی فروشگاه شهروند( 15-77007813 استخر- سالن بدنسازی-سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 5
منطقه 5 شهید کاظمی )یاس( انتهای اتوبان ستاری)شمال( – خیابان سیمون بولیوار – خیابان محبان االعمه 44870095 استخر – سالن چند منظوره – سالن رزمی – سالن پینگ پنگ
منطقه 5 برادران شهید رضایی بلوار فردوس غرب – بعد از پل باکری – بهار شمالی – جنب ترهبار 44957858 استخر – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی
منطقه 5 خادم بلوار فردوس – نبش وفاآذر 1-44081040 استخر- سالن بدنسازی- سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 6
منطقه 6 جهان آرا یوسف آباد- خیابان جهان آرا- نبش 53 غربی 24-88628422 استخر – سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 7
منطقه 7 ساعی میدان سپاه – خیابان سرباز – نبش کوچه ششم 77609010 استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک و ژیمناستیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 8
منطقه 8 فدک میدان رسالت – خیابان گلستان – ضلع جنوبی بوستان فدک 77844645 استخر- سالن بدنسازی – زمین چمن مصنوعی
منطقه 8 ایثار چهارراه نظام آباد – خیابان طاووسی – کوچه داوودآبادی – کوچه امین آبادی 88473430 استخر-سالن ایروبیک- سالن بدنسازی-سالن رزمی- سالن کشتی- سالن ژیمناستیک- سالن شطرنج

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 9
منطقه 9 شهید علیپور مهر آباد جنوبی – خیابان طالقانی 66627429 استخر
منطقه 9 جهانی پور میدان آزادی ، میدان فتح ، اول دانشگاه هوایی ، پارک الله و الدن 19-66680918 استخر – سالن چندمنظوره – سالن رزمی – سالن بدنسازی – سالن کشتی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 10
منطقه 10 جیحون خیابان آزادی – انتهای خیابان جیحون – تقاطع خیابان عرب 55708762 استخر- سالن بدنسازی- سالن رزمی – زمین چمن
منطقه 10 محبی اتوبان شهید نواب صفوی – به سمت جنوب – بعد از خروجی محبوبه مجاز 55437331 استخر- سالن بدنسازی
منطقه 10 جانبازان خیابان قزوین – دوراهی قپان – جنب پمپ گاز 6-55788881 استخر دوقلو -دو سالن بدنسازی -چهار سالن چندمنظوره – پارکینگ طبقاتی
منطقه 10 باغ گلستان خیابان قصر دشت – خیابان کمیل – بین خوش و رودکی 55757541 استخر- سالن بدنسازی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 11
منطقه 11 پردیس میدان رازی – ابتدای خیابان هالل احمر 55400102 استخر- سالن چندمنظوره- تنیس روی میز- سالن بدنسازی-سالن رزمی
منطقه 11 استخرهای تهران م 11 خیابان قزوین – خیابان استخر – جنب کالنتری 115 55414007 استخر- سالن چندمنظوره- سالن کشتی
منطقه 11 شهید رضایی مجد میدان راه آهن- خیابان شوش – تقاطع وحدت اسالمی 55491395 استخر – سالن بدنسازی – سالن چند منظوره – سالن کشتی – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 12
منطقه 12 متوسلیان خیابان ری – داخل پارک کوثر 8-36830521 استخر – سالن رزمی و کشتی – سالن بدنسازی – سالن پینگ پنگ – گیم نت – ماساژ

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 13
منطقه 13 کوثر )13 )سی متری نیروی هوایی – مسیل منوچهری – خیابان 33/8 77424059 استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی و سالن ژیمناستیک در یک مکان میباشد.
منطقه 13 شهید وصالی میدان کالهدوز – سی متری نیروی هوایی – مسیل باختر – داخل پارک پیروزی 77463347-77462752 سالن چندمنظوره – استخر / سونا و جکوزی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 14
منطقه 14 شکوفه خیابان 17 شهریور – خیابان شهید کاظمی 33300401 استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه 14 شهیدان پورزند خیابان خاوران – خیابان میرهاشمی – نبش کوچه حسینی 3-33719592 استخر – سالن کشتی – سالن رزمی – سالن ژیمناستیک – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک
منطقه 14 ایثارگران اتوبان محالتی- خیابان نبرد شمالی – خیابان پاسدار گمنام- خیابان رضایی تاجری – خیابان جعفری 33188081 استخر – سالن رزمی – سالن چند منظوره – سالن بدنسازی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 15
منطقه 15 کیانشهر کیانشهر – میدان امام رضا )ع( – خیابان آل ابراهیم – خیابان جمهوری – پارک سردار جنگل 33186676-33184240 استخر
منطقه 15 ولیعصر)عج( خیابان طیب – پارک ولیعصر 3-33439162 استخر – سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه 15 قیامدشت قیامدشت – بلوار آزادی – خیابان امام خمینی – روبروی شهرداری منطقه 7 33592061-33592051 استخر
منطقه 15 شهدای خاورشهر خاورشهر – میدان شهدای خاورشهر – خیابان الوند – جنب مصلی – استخر

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 16
منطقه 16 یادآوران تقاطع اتوبان آزادگان و خیابان شهید رجائی – روبروی مسجد مادر 55038731 استخر- سالن چندمنظوره – بدنسازی- سالن رزمی- سالن ایروبیک-سالن کشتی – سالن فوتبال دستی – زمین پینت بال
منطقه 16 ستاره استخرهای تهران بزرگراه بعثت – ضلع جنوب شرقی پارک بعثت 70-55042060 استخر- سالن چندمنظوره – سالن رزمی-سالن بدنسازی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 17
منطقه 17 مروارید )ویژه بانوان( خیابان قزوین – خیابان شیدایی 55709173 استخر- سالن ایروبیک- سالن رزمی- سالن بدنسازی
منطقه 17 بهاران فالح – خیابان ابوذر – خیابان سجاد جنوبی – میدان بهاران – پارک بهاران 66231300 استخر

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 18
منطقه 18 بدر شهرک ولیعصر – خیابان میرزایی – خیابان پژاند 66242927 استخر- زمین چمن – سالن رزمی- سالن چندمنظوره
منطقه 18 شهیدان اسماعیلی یافت آباد – میدان معلم – بلوار مدائن – خیابان شهید بیگلو 66658399 استخر- زمین چمن – سالن رزمی- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی
منطقه 18 خلیج فارس نبش اتوبان آزادگان – ورودی بلوار خلیج – اولین کوچه اول دست راست – جنب پارک اروند 66259355 استخر – سالن کشتی
منطقه 18 شهید سلیمانی شادآباد – بلوار الغدیر شمالی – میدان جانبازان 66825510 استخر- سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره – سالن رزمی – سالن TRX

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 19
منطقه 19 امام علی )ع( نعمت آباد – خیابان سهیل – نرسیده به شهرک احمدیه 55835128 استخر- سالن بدنسازی – زمین چمن
منطقه 19 سرداران شهید بزرگراه آیت ا… سعیدی)جاده ساوه( – شهرک دولتخواه – خیابان شهید برادران شکری 55876556 استخر- زمین چمن- سالن بدنسازی – سالن رزمی
منطقه 19 جوانه عبدل آباد – خیابان شکوفه – خیابان انقالب 55879225 استخر- سالن بدنسازی
منطقه 19 22 بهمن خانی آباد نو – بلوار شقایق – پارک 22 بهمن 55442700 استخر
منطقه 19 رسالت اتوبان آزادگان – شهرک رسالت)صالح آباد قدیم( – پشت شهرداری ناحیه 5 – داخل پارک افرا 7-55100564 استخر – سالن بدنسازی – سالن ایروبیک – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 20
منطقه 20 قمر بنی هاشم)ع( شهر ری – خیابان فدائیان اسالم – نرسیده به پل سیمان – روبروی مجتمع ارکیده 5-36650233 زمین چمن – پیست ویلچررانی – سالن تیراندازی – تنیس روی میز – شطرنج – سالن چندمنظوره، سالن بدنسازی، استخر
منطقه 20 سوریان شهر ری- خیابان 24متری- نرسیده به میدان معلم- خیابان کریمی شیرازی- روبروی فروشگاه شهروند 55915684 سالن بدنسازی- سالن ایروبیک – ماساژ – استخر
منطقه 20 آیت ا.. مدرس شهر ری – میدان فرمانداری – جنب مترو 55958844-55904238 زمین چمن طبیعی و مصنوعی- سالن چندمنظوره – پیست اسکیت- پیست دو میدانی – سالن رزمی

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 21
منطقه 21 استقالل تهرانسر – شهرک استقالل – بلوار دکتر عبیدی 4-44544153 استخر- سالن رزمی- بدنسازی-سالن کشتی- زمین اسکیت- سالن تنیس روی میز – زمین چمن
منطقه 21 معلم جاده مخصوص کرج – خیابان شیشه مینا – شهرک فرهنگیان- جنب مسجد 44542124 استخر- سالن بدنسازی – سالن ایروبیک
منطقه 21 شهدای وردآورد وردآورد – خیابان ولیعصر )عج( 44989800 استخر – سالن رزمی- سالن بدنسازی – سالن چندمنظوره

مجموعه های طرف قرار داد با شهرداری منطقه 22
منطقه 22 غدیر 22 میدان المپیک – انتهای شهرک چشمه – روبروی فروشگاه شهروند 44712326 استخر- سالن چندمنظوره – سالن بدنسازی- سالن رزمی

دریافت لیست بصورت پیامک
همچنین برای دریافت لیست استخرهای تهران مینوانید شماره منطقه خود به همراه m را به شماره 10006012 اس ام اس کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا